Viktigt att byta lås om man flyttat

Det är viktigt med bra lås för att man ska känna sig trygg och hålla tjuven ute. Men ett lås måste också vara enkelt att öppna inifrån om det skulle börja brinna så att man snabbt kan ta sig ut.

Det gäller att regelbundet se över sina lås. Har man precis flyttat till ett nytt hus eller en ny lägenhet bör man absolut byta ut låset. Inte sällan finns det nycklar på vift som man inte känner till och tjuven kan då gå in med nyckel. Det är inte bara ytterdörren som behöver ett bra lås, utan även garageingång, fönster och altandörren, allra helst om man bor på nedre botten. Genom att sätta lås på fönster och dörrar gör man det bökigt för tjuven att ta sig in, vilket förhoppningsvis gör att tjuven låter bli. Företrädesvis vill tjuven gå ut genom ytterdörren också eftersom det är enklast att bära med sig tjuvgods den vägen. Därför ska man göra hen besviken och sätta in ett lås som måste öppnas med nyckel även på insidan.

Smarta och moderna låslösningar

Idag finns det också smarta lås med kod eller blipp. Det kan passa extra bra för den som ofta glömmer sin nycklar eller låser sig ute. En låssmed kan hjälpa till att se över husets säkerhetssystem och byta till passande lås. Ibland måste man även byta dörrkarmar och göra andra förstärkningar. Ett larmsystem och kameraövervakning vara ett bra komplement – och även detta kan en låssmed hjälpa till med. Mer information om låssmed hittar du här: låssmedgöteborg.com