Om oss

Hur många gånger har du flyttat i ditt liv – och hur många fler flyttar har du kvar att göra? En undersökning visar att svensken i genomsnitt flyttar tio gånger under en livstid. Flyttar som sker av olika skäl och med väldigt olika storlek på bohaget. Det kan handla om en flytt till en annan ort för studier, det kan handla om att man flyttar ihop med sin partner och det kan handla om att man tillsammans köper det hus man alltid drömt om. Oavsett vilket så ser en flytt, i grunden, likadan ut och utgår från samma sak: med rätt planering blir den enklare.

För, hur många kan – med handen på hjärtat – säga att samtliga flyttar man genomfört har varit lyckade? De flesta flyttar är nämligen allt annat än detta. Det blir stressade, forcerade och där saker går sönder, försvinner och man drabbas av en tidspress. Allt detta skapar konflikter och det är inte direkt något som leder till en bra start i den nya bostaden.

Tar man för lätt på flytten? Vi anser det. Nyckeln till att lyckas med en flytt är att förbereda och planera. Ju fler detaljer man lyckas se över – desto mer lyckad kommer flytten också att bli. Att packa i förväg, att ha en bil redo, att ha alla som ska hjälpa till med flytten samlade, att ha alla abonnemang och annat uppsagda/flyttade och att se till att man har tid för flyttstädningen är några av de detaljer som måste ses över.

På den här sidan ska vi bryta ner en flytt i molekyler. Vi ska fingranska varenda detalj – från val av kartonger vidare till hur man kan bära tyngre saker som ett piano – och ge vår samlade kunskap om alla frågor som kan dyka upp. Ett besök på den här sidan ska ge dig mer kött på benen och därmed också en enklare flytt. Välkommen!